Rèm Cao Cấp VinHomes

Rèm Cao Cấp VinHomes

Rèm vải nhà Cô Hiền - Vinhomes River side - Long Biên. 

Hạng mục: Rèm vải 2 lớp cao cấp.

Hạng mục: Rèm vải Jotex Malaysia nhập khẩu

Tổng giá trị công trình: 90 triệu

Thời gian triển khai: 10 ngày sau khi kí hợp đồng