Rèm Khách Sạn Bắc Ninh

Rèm Khách Sạn Bắc Ninh

Công Trình Rèm Vải Khách Sạn Victoria - TP. Bắc Ninh. 

Chủ đầu tư: Mrs. Duyến.

Địa chỉ: Số 18 Lý Đạo Thành, TP. Bắc Ninh.

Hạng mục: Rèm vải 2 lớp cao cấp & Rèm cuốn lưới cao cấp

Tổng giá trị công trình: 300 triệu

Thời gian hoàn thiện: 10 ngày sau khi kí hợp đồng