Rèm Vải tại TP.Thái Bình

Rèm Vải tại TP.Thái Bình

Công Trình Rèm Vải và Rèm Gỗ Nhà Bác Cảnh- Phố Đốc Nhưỡng - TP. Thái Bình. 

Hạng mục: Rèm vải & Rèm gỗ cao cấp.

Tổng giá trị công trình: 60 triệu

Thời gian thực hiện: 10 ngày sau khi kí hợp đồng